ZISO

De vereniging Zorg en Innovatie in Salland en Omgeving heeft tot doel de zorg in Salland zodanig op elkaar af te stemmen dat het aansluit bij de behoeften en de zorgvraag van cliënten in de regio.

We trachten ons doel onder meer te bereiken door:

•  het ontwikkelen en versterken van ketensamenwerking
•  het initiëren en regisseren van projecten
•  het beheren van de informatie en afspraken die uit die projecten voortkomen 
   
en het ontsluiten daarvan
• het in stand houden van een transferfaciliteit

Bent u benieuwd wat we in 2017 hebben gedaan en wat onze plannen voor 2018 zijn?
Lees dan het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 van de vereniging.

Heeft u naar aanleiding daarvan vragen of zoekt u aansluiting bij dit regionale initiatief
op het gebied van samenwerking in de zorg? Neem dan contact met ons op of lees meer in de folder.


De samenwerkende organisaties

Deventer Ziekenhuis

Regionaal ziekenhuis met bijna alle specialismen in huis. Poliklinieken in Raalte en Rijssen. Lees meer…

Het Deventer Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat bijna alle specialismen in huis heeft. Het biedt kwalitatief goede medische en verpleegkundige zorg, uitstekende diagnostiek en behandeling, en heeft een groot aantal opleidingen. De hoofdvestiging van het ziekenhuis is in  Deventer. Daarnaast zijn er poliklinieken in Raalte en Rijssen.

Ga naar de website

De Parabool

Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking Lees meer…

Bij Stichting de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest Overijssel richt De Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk. We hechten er waarde aan dat iedereen zich bij ons veilig, gewaardeerd en thuis voelt. Gewoon jezelf kunnen zijn; de enige manier om volledig tot je recht te komen.

Ga naar de website

Carinova

Thuiszorg, woonzorg, huishoudelijk hulp en mantelzorgondersteuning vanuit kleinschalig georganiseerde teams. Lees meer…

Carinova is een zorginstelling hoofdzakelijk actief in de regio noord en zuidwest Overijssel. Met ruim 4000 betrokken en goed opgeleide medewerkers levert Carinova dagelijks (24/7) Thuiszorg, Woonzorg, Huishoudelijk Hulp en Mantelzorgondersteuning. Carinova werkt in kleinschalig georganiseerde, zelfstandig werkende teams. Carinova: Vertrouwd Dichtbij.

Ga naar de website

Stichting de Cirkel

Vrijwilligers zetten zich in voor mensen in de terminale fase van hun leven Lees meer…

Stichting De Cirkel is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de terminale fase van hun leven, zowel bij de mensen thuis als in het hospice in Raalte.

 

Ga naar de website

Humanitas

Koploper in maatwerk. Lees meer…

WZC Humanitas is van oudsher een Deventer Woon- en Zorgcentrum, gelegen in de arbeiderswijk Keizerslanden. Bij ons kunt u rekenen op goede zorg en aandacht voor uw welzijn. Wij zijn koploper in maatwerk en hebben een warm en gastvrij huis. ZISO zal samenwerken stimuleren en daarmee veelsoortige oplossingen voor cliënten dichtbij brengen.

Ga naar de website

Stichting Thuis Sterven Zuid-West Overijssel

Voor wie aan het eind van het leven is en thuis wil sterven. Lees meer…

De Stichting Thuis Sterven helpt mensen om hun laatste wens te vervullen. Om thuis in hun eigen omgeving, hun ogen voorgoed tesluiten. Vrijwilligers van de STS nemen van tijd tot tijd de zorg over van de man of vrouw die zich verantwoordelijk voelt. De vrijwilligers doen dat met liefde en uit overtuiging. Meestal doen zij dat ’s nachts. Zij zijn er om de mensen thuis wat rust te gunnen, zodat ze kunnen slapen, of overdag om er eens even uit te zijn. Om een indruk te krijgen kunt u hier het jaarverslag 2015 bekijken.

Ga naar de website

Zorggroep Solis

Solis helpt, met professionele, maar vooral met menselijke zorg. Lees meer…

Zorggroep Solis is de meest ervaren en meest complete zorgorganisatie in Deventer en omgeving. Al sinds 1267 verlenen wij de beste zorg. Van thuiszorg, vrijwillige hulp in de thuissituatie , fysiotherapie en verpleging tot verblijf in ons hospice. Dat doen we al bijna 750 jaar met hetzelfde uitgangspunt: u. U bent voor ons het meest belangrijk. Solis helpt. Met professionele, maar vooral met menselijke zorg. We zijn er voor u. Al eeuwen.

Ga naar de website

Beter Thuis Wonen

Thuiszorgorganisatie met aanvullende thuiszorgdiensten Lees meer…

Een thuiszorgorganisatie met een breed pakket aan thuiszorgdiensten, afgestemd op de behoeften van de inwoners van Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland. Onze servicegerichte houding en onze flexibele inzet in tal van gebieden, maken Beter Thuis Wonen Thuiszorg tot hét adres voor iedere vorm van thuiszorg. Voor onze medewerkers betekent dit dat we werken in een open sfeer, op basis van gelijkwaardigheid.

Ga naar de website

Zozijn

Liefdevolle en vakkundige zorg, ondersteuning en begeleiding voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, volwassenen met een beperking en mensen met NAH Lees meer…

We streven ernaar om mensen tot volle bloei te laten komen door liefdevolle, vakkundige zorg en ondersteuning te bieden.  We bieden wonen, werken, leren en ambulante begeleiding in Oost-Nederland. De 2500 medewerkers - van ondersteuners en begeleiders tot therapeuten en gedragswetenschappers - werken methodisch en resultaatgericht met als uitgangspunt een gelijkwaardige relatie.

 

Ga naar de website

Klimmendaal revalidatiespecialisten

Wij bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Lees meer…

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Ga naar de website

Tactus Verslavingszorg

Wij zijn er voor vragen of problemen rond alcohol, drugs, eten, medicijnen, gamen en gokken. Lees meer…

Wij zijn er voor vragen of problemen rond alcohol, drugs, eten, medicijnen, gamen en gokken:
-  een uitgebreid palet aan advies en hulp aan mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten
voorlichtingen, trainingen, zelftesten en zelfhulpsites
opleidingen en stages
ondersteuning van professionals

Ga naar de website

HCDO - Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken

Gezamenlijke organisatie van huisartsen in de regio Deventer Lees meer…

De Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) is de gezamenlijke organisatie van huisartsen in de regio Deventer.
Onze missie is het ondersteunen, organiseren en leveren van duurzame huisartsenzorg ten behoeve van de patiënten in ons werkgebied. 


De HCDO Holding kent drie onderdelen:

  • Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden.
  • Ketenorganisatie Huisartsenzorg Deventer e.o. levert diabetes, VRM, COPD, astma en GGZ ketenzorg.
  • Kwaliteit en Ondersteuning Huisartsenzorg Deventer e.o. houdt zich bezig met regionaal kwaliteitsbeleid, scholing, (transmurale) werkafspraken, beleidsvorming met regionale partners en ICT. Dit onderdeel staat zowel ten dienste van de huisartsenpraktijken als de huisartsenpost/spoedpost en de ketenorganisatie.

De website van de HCDO is momenteel in ontwikkeling.

Ga naar de website

't Dijkhuis

Wonen en zorg in Bathmen. Lees meer…

’t Dijkhuis in Bathmen biedt uitgebreide mogelijkheden voor wonen en zorg. Wij stimuleren onze bewoners hun eigen leven te blijven leiden, zoals men dat gewend is. Bij ’t Dijkhuis kunt u terecht voor:
- een  woning waar u zelfstandig woont maar dag en nacht een beroep kunt doen op de faciliteiten van ons verzorgings/verpleeghuis;
- een twee kamerappartement in ons verzorgingshuis vanaf ZZP 4;
- kleinschalig wonen voor dementerenden(gesloten afd.) Op deze afd. hebben bewoners een eigen zit-slaapkamer;
- tijdelijk verblijf in logeerkamer;
- tal van andere diensten, zie hiervoor onze website.  

Ga naar de website

ZGR

Serviceorganisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Lees meer…

Zorggroep Raalte is een serviceorganisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij ondersteunen Sallandse senioren bij goed leven in eigen regie. Wij geloven in slimme regionale samenwerking vanuit de efficiency gedachte en heldere communicatie naar de klant met behoud van eigenheid en lokale kleuring. Meer informatie vindt u in het jaardocument 2017

Ga naar de website

Dimence Groep

Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Oost-Nederland. Lees meer…

Dimence Groep biedt geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Oost-Nederland. We geloven in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen en zetten in op vooruitgang en herstel. Met het doel om mensen te genezen of (beter) te leren omgaan met beperkingen of te laten groeien als persoon, professional en organisatie.

Ga naar de website

InteraktContour

Voor mensen die last hebben van de gevolgen van hersenletsel. Lees meer…

InteraktContour is er voor mensen die last hebben van de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Met gespecialiseerde behandeling, begeleiding en 24-uurszorg van InteraktContour boeken onze cliënten en hun naasten resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour is werkzaam in Oost- en Midden-Nederland.

Ga naar de website

Sensire

Actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in Voorst, Lochem, Zutphen en de Achterhoek. Lees meer…

Al meer dan zestig jaar is Sensire in de Achterhoek, Zutphen, Voorst en Lochem actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Van wijkzorg tot wonen met zorg, van maatschappelijk werk tot thuisbegeleiding en zorg op afstand: Sensire is overal in thuis. Wij zijn innovatief en denken mee in oplossingen bij complexe (zorg)vragen. Daarbij maken we onder meer gebruik van vernieuwende technieken. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor een gezonde, goede en leuke organisatie waarin we onze klanten en elkaar met plezier ondersteunen.

Ga naar de website